What are some famous/popular restaurants in Xi’an?

Listed below are some of the most famous restaurants in Beijing. For the best spots we recommend asking the locals!
Shaanxi cuisines: Xi’an Fanzhuang, Chang An Dapaidang, Xibei Youmiancun, Lianhuacanyin, Sanyuan Laohuangjia, Hairong Guotieguan, Meihua Shifu;
Muslim cuisines: Laomijia Dayupaomo, Yiding Huo Guo, REDFORT (Hongbao), Jinxiang Qiangguocheng, Dingjia Xiaoshurou, Tongshengxiang;
Snacks:
Sticky rice pastry (Zenggao): Dongnanya Zenggao, Majia Chuantong Laozenggao;
Foamed mutton bun (Yangrou Paomo): Xiyangshi Laomijia Paomo, Laomijia Dayu Paomo;
Chinese hamburger stuffed with pork (Roujiamo): Ziwulu Zhangji Roujiamo, Qinyu Roujiamo, Liufeng Roujiamo, Wangkui Lazhi Roujiamo, Fanjia Lazhi Roujiamo, Zhaoji Lazhi Roudian;
Cold noodle (Liangpi): Xi’an Qingzhen Shengzhiwang Majiang Liangpi, Weijia Liangpi;
Noodle: Liuxiang Mianguan, Lanzhou Mazilu Niuroumian, Biangbiangmian, Yongming Qishanmian, Qiyue Qishanmian, Laoxi’an Hanji Sanxian Zhumo.